HL slivnici i uopšteno svi HL proizvodi su patentirani. Sama proizvodnja po strogom projektu dovodi do neverovatnih rešenja i kvaliteta proizvoda.

1950. godine dva ambiciozna mladića – Leopold Huterer i Viktor Lehner – osnovali su novu kompaniju sa ciljem da steknu uporište u vodećem poslu. Njihove tehničke i komercijalne kvalifikacije omogućile su im da izgrade preduzeće koje je bilo u stanju da odgovori zahtevima tako složenih grana trgovine kao što su hemijska industrija i postrojenja za otpad.
Od skromnih početaka, dvojica muškaraca su ubrzo uspela da sagrade malu šupu. Nekoliko godina kasnije kupili su veću fabričku zgradu, koja je i sada lokacija kompanije. Uz trud i razboritost posao se polako produžavao.
Tokom godina pokazalo se da je grana vodovoda imala tendenciju da koristi sve više plastike umesto olova. Ova promena je realizovana na vreme i za nekoliko godina proizvodnja je sistematski prebačena sa olova na plastiku. Izbor ovog puta bio je težak, ali uspešan. Danas se plastičnim proizvodima ne opslužuje samo austrijsko tržište, više od polovine robe se izvozi. Godine 1993. susedna površina od 6.000 m2 mogla je da se dobije za dalje proširenje.Godine 2001. kompanija je reorganizovana i sada posluje pod HL Hutterer&Lechner GmbH.

Kontinuirani razvoj novih proizvoda i intenzivan kontakt sa veletrgovcima i vodoinstalaterima omogućili su izgradnju odlične reputacije širom Evrope i van nje.

Fabrika se ovih dana ponosi što ima veoma moderne i visokokonkurentne proizvodne kapacitete na površini od 10.000 kvadratnih metara. Tu se nalazi i radnja za samostalnu izradu kalupa za brizganje i alata. Kompanija zapošljava oko 100 ljudi.