POLJOPRIVREDNO NAVODNJAVANJE

Navodnjavanje poseda, koji su najčešće u individualnom vlasništvu, tokom poslednjih godina je u razvoju i sve se više primenjuje.Suše koje su se javile u poslednjih nekoliko godina imale su karakter elementarnih nepogoda i značajno su uticale na svest poljoprivrednih proizvođača da je za stabilnu i sigurnu poljoprivrednu proizvodnju navodnjavanje neophodna mera.

Polidrip cev za navodnjavanje se obično naziva cev za navodnjavanje kapi, prazna cev ili cev za distribuciju. PE cev ili crevo za kap po kap, koristi se kao primarni vod za snabdevanje instalacije za navodnjavanje kap po kap, u koji su pričvršćene mikro cevi, emiteri za kapanje, vod za kapanje ili mikro prskalice za isporuku vode do područja postrojenja. Polidrip cevi su izdržljive cevi za navodnjavanje kap po kap napravljene su od materijala polietilenske smole niske gustine sa najmanje 2% + čađe za dodatnu otpornost na štetne efekte ultraljubičastih zraka.Polidrip  cevi kap po kap pokazuju kombinaciju izuzetne otpornosti na pucanje od naprezanja u okolini i otpornosti na pucanje kako bi zadovoljile sve zahteve instalacija sistema za navodnjavanje kap po kap iznad ili ispod nivoa.

Kvalitet vode za navodnjavanje.

Što se tiče kvaliteta vode za navodnjavanje i tu postoje određeni uslovi. Naime, izvorište vode za navodnjavanje mora zadovoljiti osnovni uslov da obezbedi potrebnu – traženu količinu vode odgovarajućeg kvaliteta . Potrebne količine vode određuju se na osnovu norme navodnjavanja ili zalivanja i veličine površine koja se navodnjava. Pri tom se mora voditi računa o parametrima kvaliteta vode .

Vrste korišćenja vode u poljoprivredi

Navodnjavanje naspram kišne poljoprivrede. Postoje dva glavna načina na koje poljoprivrednici koriste poljoprivrednu vodu za uzgoj useva:

-Poljoprivreda hranjena kišom

-Navodnjavanje

Poljoprivreda hranjena kišom je prirodna primena vode u zemljište kroz direktne padavine. Oslanjanje na padavine manje je verovatno da će dovesti do kontaminacije prehrambenih proizvoda, ali je otvoreno za nedostatak vode kada se padavine smanjuju. S druge strane, veštačka primena vode povećava rizik od kontaminacije.

Navodnjavanje je veštačka primena vode na zemljište kroz različite sisteme cevi, pumpi i raspršivača. Navodnjavanje se obično koristi u oblastima gde su padavine neredovne ili suva vremena ili se očekuje suša. Postoji mnogo vrsta sistema za navodnjavanje, u kojima se voda ravnomerno snabdeva celom njivom.

Polidrip cev kap po kap se generalno koristi kao glavna bočna ili dovodna linija za isporuku vode do područja postrojenja u instalaciji sistema za navodnjavanje kap po kap u komercijalnim, stambenim ili poljoprivrednim aplikacijama. Polidrip cev za kap po kap se može postaviti iznad zemlje i prekriti malčom da bi se uklopila sa pejzažom ili ispod nivoa.

Voda za navodnjavanje može doći iz podzemnih voda, kroz izvore ili bunare, površinske vode, kroz reke, jezera ili rezervoare, ili čak iz drugih izvora, kao što su prečišćene otpadne vode ili desalinizovana voda. Kao rezultat toga, od ključne je važnosti da farmeri zaštite svoje poljoprivredne izvore vode kako bi minimizirali potencijal za kontaminaciju. Kao i kod svakog uklanjanja podzemnih voda, korisnici vode za navodnjavanje treba da budu oprezni da ne crpe podzemnu vodu iz vodonosnog sloja brže nego što se ona puni.

KAPLJAČ CLICKTIF ima sledeće karakteristike i namene: • Plastenici, rasadnici. voćnjaci, vinogradi, pejzaže i baštenske parcele • Pulsno navodnjavanje i navodnjavanje u uslovima bez zemlje • Sprečava višak drenaže na niskim mestima

Vrste sistema za navodnjavanje

Postoji mnogo različitih tipova sistema za navodnjavanje, u zavisnosti od toga kako je voda raspoređena po polju. Neki uobičajeni tipovi sistema za navodnjavanje uključuju:

1.Površinsko navodnjavanje

-Voda se distribuira preko i po zemlji gravitacijom, bez mehaničke pumpe.

2.Lokalizovano navodnjavanje

Voda se distribuira pod niskim pritiskom, kroz cevnu mrežu i primenjuje na svaku biljku.

3.Kap po kap

-Vrsta lokalizovanog navodnjavanja u kojoj se kapi vode isporučuju na ili blizu korena biljaka. U ovoj vrsti navodnjavanja, isparavanje i oticanje su minimizirani.

-Vrsta lokalizovanog navodnjavanja u kojoj se kapi vode isporučuju na ili blizu korena biljaka. U ovoj vrsti navodnjavanja, isparavanje i oticanje su minimizirani.

4.Navodnjavanje prskalicama

Voda se distribuira nadzemnim prskalicama visokog pritiska ili puškama sa centralne lokacije na polju ili prskalicama na pokretnim platformama.

5.Centralno navodnjavanje

Voda se distribuira sistemom prskalica koje se kreću na tornjevima sa točkovima kružno. Ovaj sistem je uobičajen u ravnim područjima (Vojvodina).

6.Bočno navodnjavanje

-Voda se distribuira kroz niz cevi, svaka sa točkom i kompletom prskalica, koje se rotiraju ili ručno ili pomoću namenski napravljenog mehanizma. Prskalice se pomeraju na određeno rastojanje preko polja i onda moraju ponovo da spoje crevo za vodu za sledeću udaljenost. Ovaj sistem ima tendenciju da bude jeftiniji, ali zahteva više rada od drugih.

7.Podnavodnjavanje

-Voda se distribuira po zemljištu podizanjem nivoa vode, kroz sistem pumpnih stanica, kanala, kapija i jarkova. Ova vrsta navodnjavanja je najefikasnija u područjima sa visokim nivoom vode.

U cilju uspešnog gajenja poljoprivrednih kultura, sa ili bez navodnjavanja, neophodno je poznavati zemljišna svojstva. Pre odluke o kupovini opreme za navodnjavanje poželjno je razmotriti šta zemljište na posedu može u uslovima navodnjavanja dati, tj. koliko povećanje prinosa se očekuje ili kakve promene plodoreda su potrebne Pogodnost zemljišta za navodnjavanje je veoma korisna podloga u projektovanju sistema za navodnjavanje. Naime, zemljišta različitih bonitetnih klasa su podeljena u grupe pogodnosti za navodnjavanje i razlikujemo četiri osnovne grupe.

8.Ručno navodnjavanje

-Voda se distribuira po zemlji kroz ručni rad i kante za zalivanje. Ovaj sistem je veoma radno intenzivan.

Verujemo da smo vam približili i pojasnili koji oblici navodnjavanja sve postoje.Naš cilj je da ovakvim putem približimo potencijalnom kupcu šta mu je potrebno tj.koji vid navodnjavanja mu odgovara.

 • Fiting PN4

  Fiting PN4 (8)

  Lock Type (Lok Tajp) fitinzi do 4 bara se koriste za spajanje raznih delova sistema PoliDrip® kapajućih cevi, za poljoprivredno navodnjavanje i zalivanje. Takođe su idealni i za spajanje tankozidnih cevi do 3 bara pritiska (prečnika 16 i 20 mm) u sistemima za poljoprivredno navodnjavanje i zalivanje. Izrađuju se od kvalitetnog UV stabilnog plastičnog materijala, otpornog na fizičke i atmosferske…
 • Lay flat creva

  Lay flat creva (6)

  LAY (AGRO-FLAT) (plavo) - fleksibilno ravno crevo.Visoka otpornost na abraziju i UV zračenje. Prekriven mekim PVC premazom koji pruža bolju otpornost na temperaturne promene. Koristi se za prešanje vode i pumpanje prljave ili čiste vode. Idealan za električne i benzinske pumpe. Plava boja. Visokokvalitetne spojnice koje se koriste u poljoprivredi kako bi se obezbedio protok vode od pumpe do položene…
 • Quick stop

  Quick stop (1)

  QuickStop je hidraulični regulator nivoa naprednog dizajna koji eliminiše klasične greške ovakvih uređaja. Njegova glavna karakteristika je brz rad sistema koji se kreće iz otvorenog do zatvorenog i obrnutog položaja u deliću sekunde, tako izbegavajući veliku buku i kapanje. Zahvaljujući servo-kontrolisanom zatvaranju uređaja, mali plovak je dovoljan za bilo koji prečnik cevi i snaga zatvarnja se povećava sa povećanjem ulaznog…
 • Venturi sistem

  Venturi sistem (8)

  Koristi se u fertirigaciji odnosno ubacivanje vodotopivih đubriva u sisteme za navodnjavanje. Predviđen je za glavni vod.Sastoji se od kompletnog baypassa sa ugrađenom venturijevom cevi.Postavlja se pre filtera.
 • Kapajuće cevi

  Kapajuće cevi (30)

  UNIJAPLAST kao i uvek u ponudi ima različite sisteme za navodnjavanje poljoprivredno. Navodnjavanje sistemimima kap po kap kod nas je dostupno u vidu traka kap po kap i u vidu cevi polidrip.   Kvalitet i kontinutitet u nasem poslovanju doprinose da naši kupci budu zadovoljni i da nam se vrate sa osmehom.