• AMBALAŽA

    AMBALAŽA (101)

    Svaka vrsta ambalaža koje nudimo našim klijentima predstavlja spoj vrhunskog kvaliteta i funkcionalnosti. Naša široka paleta proizvoda prilagođena je različitim potrebama industrije, pružajući efikasna rešenja za pakovanje raznovrsnih proizvoda. Prodajna ponuda AMBALAŽA je sledeća: Cisterne od čistog originalnog materijala, Džakovi za smeće ( odvojene kategorije za kupus, meso, šut ), Burad od originalnog čistog materijala (15l do 200l), Građevinske kofe…
  • NAVODNJAVANJE

    NAVODNJAVANJE (213)

    Navodnjavanje poseda u individualnom vlasništvu je u porastu, posebno kao odgovor na suše koje su pogodile poljoprivrednike. Suše su naglasile važnost navodnjavanja za stabilnu i sigurnu poljoprivrednu proizvodnju. Kvalitet vode za navodnjavanje je ključan faktor. Izvorište vode mora zadovoljiti uslove za potrebnu količinu i odgovarajući kvalitet. Norme navodnjavanja, veličina površine i parametri kvaliteta vode igraju ulogu u određivanju potrebnih količina.…