TRAKA KAP PO KAP
Navodnjavanje kap po kap omogućava efikasno zalivanje, snabdevajući vodom ključni deo biljke – koren. Na ovaj način se sprečava gubitak vode, voda se ne zadržava na lišću ili zemljištu što značajno smanjuje isparavanje ili oticanje vode.

Sistem kap po kap dovodi vodu do korena biljaka i zemlja između biljaka ostaje suva. Ovo je veoma važno, jer ako zemlja ostane suva, većina semena neće klijati. Kada se voda primenjuje tradicionalnim sistemom za navodnjavanje, zemljište između biljaka ostaje vlažno i većina semena klija.

Korišćenje traka za navodnjavanje ima prednosti:
Održavanje sistema kap po kap traje manje vremena. Kada biljke dobiju duboko, dosledno zalivanje, one napreduju. Neefikasno, plitko zalivanje može biti pravi stres za biljke. Sistem za navodnjavanje kap po kap promoviše zdrav rast i otpornost biljaka na bolesti.
Navodnjavanje kap po kap, sa dodatnim okovima i kapaljkama daje veliki broj opcija. Sistem se može instalirati na različitim tipovima tla. Idealan je za navodnjavanje na neravnom zemljištu, vetrovitim područjima kao i na uobičajenim vrstama zemljišta. Postojeći sistemi prskalica za navodnjavanje mogu se prilagoditi sistemu kap po kap uz malo truda. Instalirajte sistem za navodnjavanje kap po kap i trošićete manje vode za navodnjavanje. Ako koristite bunare, primetićete značajno smanjenje troškova pumpanja. Više nećete morati da zalivate baštu ručno. Sa automatizacijom vašeg sistema, nećete morati da angažujete nekoga da zaliva biljke dok ste na odmoru. Smanjenje biljnih bolesti i neželjenog korova značajno će smanjiti vaš rad u bašti i troškove održavanja.

UNIJAPLAST u svojoj ponudi ima različite proizvođače traka kap po kap samim tim različitih razmaka između kapljača kao protoka vode po satu po jedom kapljaču.