Vrste navodnjavanja

Vrste navodnjavanja

Navodnjavanje  poseda, koji su najčešće u individualnom vlasništvu, tokom poslednjih godina je u razvoju i sve se više primenjuje. Suše koje su se javile u poslednjih nekoliko godina imale su karakter elementarnih nepogoda i značajno su uticale na svest poljoprivrednih proizvođača da je za stabilnu i sigurnu poljoprivrednu proizvodnju navodnjavanje neophodna mera.

Kvalitet vode za navodnjavanje.

Što se tiče kvaliteta vode za navodnjavanje i tu postoje određeni uslovi. Naime, izvorište vode za navodnjavanje mora zadovoljiti osnovni uslov da obezbedi potrebnu – traženu količinu vode odgovarajućeg kvaliteta. Potrebne količine vode određuju se na osnovu norme navodnjavanja ili zalivanja i veličine površine koja se navodnjava. Pri tom se mora voditi računa o parametrima kvaliteta vode.

Vrste korišćenja vode u poljoprivredi

Postoje dva glavna načina vrste navodnjavanja na koje poljoprivrednici koriste poljoprivrednu vodu za uzgoj useva:

-Poljoprivreda hranjena kišom

-Navodnjavanje

Poljoprivreda hranjena kišom je prirodna primena vode u zemljište kroz direktne padavine. Oslanjanje na padavine manje je verovatno da će dovesti do kontaminacije prehrambenih proizvoda, ali je otvoreno za nedostatak vode kada se padavine smanjuju. S druge strane, veštačka primena vode povećava rizik od kontaminacije.

Navodnjavanje je veštačka primena vode na zemljište kroz različite sisteme cevi, pumpi i raspršivača. Navodnjavanje se obično koristi u oblastima gde su padavine neredovne ili suva vremena ili se očekuje suša. Postoji mnogo vrsta sistema za navodnjavanje, u kojima se voda ravnomerno snabdeva celom njivom. Voda za navodnjavanje može doći iz podzemnih voda, kroz izvore ili bunare, površinske vode, kroz reke, jezera ili rezervoare, ili čak iz drugih izvora, kao što su prečišćene otpadne vode ili desalinizovana voda. Kao rezultat toga, od ključne je važnosti da farmeri zaštite svoje poljoprivredne izvore vode kako bi minimizirali potencijal za kontaminaciju. Kao i kod svakog uklanjanja podzemnih voda, korisnici vode za navodnjavanje treba da budu oprezni da ne crpe podzemnu vodu iz vodonosnog sloja brže nego što se ona puni.

Vrste sistema za navodnjavanje

Postoji mnogo različitih tipova sistema za navodnjavanje, u zavisnosti od toga kako je voda raspoređena po polju. Neki uobičajeni tipovi sistema za navodnjavanje uključuju:

Površinsko navodnjavanje

-Voda se distribuira preko i po zemlji gravitacijom, bez mehaničke pumpe.

Lokalizovano navodnjavanje

-Voda se distribuira pod niskim pritiskom, kroz cevnu mrežu i primenjuje na svaku biljku.

Kap po kap

-Vrsta lokalizovanog navodnjavanja u kojoj se kapi vode isporučuju na ili blizu korena biljaka. U ovoj vrsti navodnjavanja, isparavanje i oticanje su minimizirani.

Navodnjavanje prskalicama

-Voda se distribuira nadzemnim prskalicama visokog pritiska ili puškama sa centralne lokacije na polju ili prskalicama na pokretnim platformama.

Centralno navodnjavanje

-Voda se distribuira sistemom prskalica koje se kreću na tornjevima sa točkovima kružno. Ovaj sistem je uobičajen u ravnim područjima Sjedinjenih Država.

Bočno navodnjavanje

-Voda se distribuira kroz niz cevi, svaka sa točkom i kompletom prskalica, koje se rotiraju ili ručno ili pomoću namenski napravljenog mehanizma. Prskalice se pomeraju na određeno rastojanje preko polja i onda moraju ponovo da spoje crevo za vodu za sledeću udaljenost. Ovaj sistem ima tendenciju da bude jeftiniji, ali zahteva više rada od drugih.

Podnavodnjavanje

-Voda se distribuira po zemljištu podizanjem nivoa vode, kroz sistem pumpnih stanica, kanala, kapija i jarkova. Ova vrsta navodnjavanja je najefikasnija u područjima sa visokim nivoom vode.

Ručno navodnjavanje

-Voda se distribuira po zemlji kroz ručni rad i kante za zalivanje. Ovaj sistem je veoma radno intenzivan.

Verujemo da smo vam makar malo otkonili nedoumice koje navodnjavanje da koristite za vaše potrebe.

Ostavite odgovor