Uzgoj krastavca

UZGOJ KRASTAVCA

UVOD

Krastavac se može uzgajati u svim uslovima, na otvorenom ili u stakleniku/plasteniku. Postoje redovne sorte sa semenom, kao i partenokarpni tipovi.

Biljka je jednogodišnja biljka i odlikuje se brzim rastom. Prvi plod se pojavljuje nakon 5 nedelja, a proizvodnja plodova se nastavlja još 4-8 nedelja, u zavisnosti od sorte i sezone. Vegetacija je uglavnom 3-4 meseca.

Za pravilno klijanje, temperatura tla treba da bude najmanje 15 stepeni. Optimalna temperatura za uzgoj je oko 20–22˚ tokom dana i 19–20˚ noću, ali krastavac raste i u toplim uslovima. Visoke temperature izazivaju brži rast, ali tokom dužeg perioda, temperature iznad 35˚ izazivaju degeneraciju cvetova. Krastavac je osetljiv na niske temperature, a takođe i na promene u dužini dana. Tokom kratkih dana ima više ženskih cvetova i više plodova.
U plastenicima je moguće imati tri ciklusa uzgoja sa potencijalnim prinosom od 300 tona/ha/god. Biljka je osetljiva na bolesti listova, uglavnom na plesni koja se razvija u vlažnim uslovima.

Krastavac nije osetljiv na vrstu zemljišta i može da raste na bilo kom zemljištu. Zimi je prirodno poželjno dobro drenirano zemljište, ali to je uglavnom iz tehničkih razloga. Krastavac je osetljiv na bolesti zemljišta i zato se preporučuje dezinfekcija zemljišta pre kultivacije. Optimalni pH: 6,0–6,5.

NAVODNJAVANJE

Potrošnja vode po sezoni je 400-700 mm. Iako korenov sistem karakteriše glavni koren, koji može doseći dubinu od 1 m, ukupan korenov sistem je prilično plitak – 30 cm na vrhu. Zbog toga se preporučuje često navodnjavanje. U plastenicima je uobičajeno redovno navodnjavanje tokom setve.

Posle setve, u umerenoj klimi, treba obezbediti 3 mm dnevno do žetve, a zatim 5 mm dnevno za vreme žetve. Preciznije upravljanje navodnjavanjem treba da prati svakodnevno

ET i faza rasta biljke. pH vode je takođe kritičan i možda će biti potrebno da se prilagodi.

Ciljni pH rastvora hranljivih materija koji se isporučuje biljkama treba da bude između 5,5 i 6,0. Azotna, sumporna ili fosforna kiselina se preporučuju za smanjenje pH vrednosti ako je iznad 7. Ako je izvor vode alkalni zbog visokih koncentracija bikarbonata, pH treba podesiti pre dodavanja soli đubriva kako bi se sprečile precipitacije.

ĐUBRENJE I OPLOĐENJE

Date informacije treba posmatrati samo kao smernicu. Količina đubriva zavisi od sorte, minerala zemljišta i očekivanog prinosa. Stopa usvajanja hranljivih materija od strane stakleničkog krastavca je veoma visoka. Jedna studija pokazuje da krastavci mogu zahtevati u rasponu od 28 kg/ha azota, 5 kg/ha fosfora i 40 kg/ha kalijuma nedeljno tokom vrhunske proizvodnje voća.

Fosforno đubrivo se može primeniti pre setve, prema ispitivanju zemljišta.

Preporučena predsezonska primena komposta je 50-60 tona/ha.

PROSTOR

Razmak između redova može varirati od 1,3 cm do 1,5 cm. Rastojanje biljaka u redu je 30-50 cm.

U letnjim kulturama koje se uzgajaju u plastenicima visoke strukture, može se koristiti koncept dvostrukog reda:

Udaljenost između centra i centra: 180–200 cm

Udaljenost između redova: 50-60 cm

Rastojanje između biljaka: 40–50 cm.

Za svaki red je obezbeđen kapaljka, kao i kapaljka za svaku biljku.

OPCIJE NAVODNJAVANJA

PREPORUKA ZA NAVODNJAVANJE KAPANJEM

Jedna kapaljka po redu sa 0,3–0,5 m između kapaljki. Jedna kapaljka za svaku biljku.

Brzina protoka kapaljke: 1–2 l/h

Neregulisane kapaljke od 16 mm Tradicionalno se koriste u plastenicima

PC Drippers

U velikim staklenicima jednostavan dizajn PC kapaljke od 16 mm je idealan, osiguravajući maksimalnu ujednačenost.

GRAVITACIJSKI SISTEM

Za male plastenike (250–500 m2) sa ravnim površinama, gravitacioni sistem sa rezervoarom za vodu može biti ekonomično rešenje.

Ostavite odgovor