Kritis folija

ŠTA JE FOLIJA ZA PLASTENIKE?

Kritis folija  za plastenike je specijalni materijali koji se proizvode od kopolimera etilen i vinil-acetata – EVA, a osnovna namena im je pokrivanje plastenika.

Najznačajnije funkcionalne osobine koje treba da poseduju su:

  • elastičnost i dobra otpornost na cepanje, istezanje i perforaciju (bušenje)
  • transparentnost (prozornost) za sunčeve zrake, posebno u vidljivom spektru, a naročito za zrake u tkz. SFA (Spektar Fotosintetske Aktivnosti) npr. 400-700nm.
  • sposobnost zadržavanja toplote unutar plastenika tokom noći
  • dugi rok trajanja mehaničkih karakteristika i transparentnosti.

Unijaplast AGN DOO od prvog dana postojanja u svojoj ponudi ima visoko kvalitetne folije za plastenike.Godinama a sada već dve decenije trudimo se da upoznamo naše mušterije koje su prednosti KRITFIL folije.Ono što nam je uvek u interesu jeste da mušterija dobije kvalitet i dug vek trajanja folije za plastenike.

KRITFIL FOLIJE ZA PLASTENIKE

KRITIFIL® folije za plastenike kombinuju dugi radni vek, izuzetnu čvrstinu i visoku propusnost svetlosti sa drugim, opcionim karakteristikama koje foliju pretvaraju u aktivnog činioca koji doprinosi zaštiti bilja, rastu i produktivnosti.

KORISNA SVOJSTVA FOLIJE

Kritfil folija izdvaja se po sledećim svojstvima:
-izuzetna čvrstoća
-termički efekat
-difuzija svetlosti
-anti-kapajući efekat
-anti magleni efekat
-efekat hlađenja
-kontrola bolesti
-fotoselektivni efekat

Kombinovanjem gore navedenih efekata prema klimatskom području, vrsti gajenih useva, tipu plastenika i drugim specifičnim uslovima, možemo Vam ponuditi folije koje najbolje odgovaraju vašim specifičnim zahtevima.

Pored toga, minimalna količina po proizvodu za svaku dimenziju (debljina / širina), da bi se proizvela folija po posebnom zahtevu, najmanja je među velikim svetskim proizvođačima agro-folije, što omogućava našim korisnicima da smanje nivo zaliha i operativne troškove.

VEK TRAJANJA FOLIJE

Vek trajanja folija zavisi od kvaliteta i tehničkih karakteristika folija, kao i od uslova korišćenja (područje, vrsta plastenika, način postavljanja folije, upotreba agrohemikalija).

Spektar folija za plastenike PLASTIKE KRITIS, obuhvata proizvode sa vekom trajanja do 5 sezona, sa posebnim kombinacijama UV-stabilizatora i antioksidanata koji ih štite od štetnog dejstva UV zračenja i toplote veoma dugi vremenski period. Svi aditivi i koncentrati se proizvode u sopstvenim pogonima fabrike, što osigurava apsolutnu doslednost u kvalitetu. Formulacije  UV stabilizatora zasnivaju se na 45 godina iskustva i znanja u ovoj oblasti, i zato je za KRITIFIL® folije za plastenike poznato da uvek traju duže nego što je propisano.

Najozbiljnija pretnja za vek trajanja folije za plastenike u današnje vreme je upotreba agrohemikalija, uglavnom onih koje sadrže sumpor i hlor. Ove hemijske supstance su kisele prirode; apsorbuju se u foliju i deluju na UV-stabilizatore tako što ih deaktiviraju i blokiraju njihovo delovanje, ostavljajući foliju nezaštićenu od UV zračenja. Hlor je još štetniji jer napada čak i polimerne lance i razbija ih!

Ostavite odgovor