Kritis folija AD + AF 150mic/180mic

  570.00 рсд640.00 рсд

  Cena je izražena po kilogramu (kg).

  U ponudi imamo sledeće širine:

  • 8m/150mic (6.5 m2/kg)
  • 10m/150mic (6.5 m2/kg)
  • 12m/150mic (6.5 m2/kg)
  • 13m/150mic (6.5 m2/kg)
  • 14m/180mic (5.5 m2/kg)

   

  Direktno sa džambo rolne namotavamo na hilznu kako bi ste sigurno i bez oštećenja dopremili do vas. (naplaćuje se u zavisnosti od širine hilzne).

  Dobijate uputstvo za montiranje kako bi folija imala predviđeni vek trajanja a to je u proseku 7 i  više godina ukoliko se montira po uputstvu.

  Dobijate i PISANU GARANCIJU 2 godine uz fiskalni račun. VEK TRAJANJA 6 GODINA I VIŠE!!!

  KRITIIS® folije za plastenike kombinuju dug životni vek, superiornu snagu i visoku propustljivost svetlosti sa drugim, opcionim, karakteristikama koje transformišu film u aktivnog doprinosioca zaštiti, rastu i produktivnosti biljaka.

  Opis

  Kritis folija AD + AF 150mic/180mic za plastenike kombinuju dug životni vek, superiornu snagu i visoku propustljivost svetlosti sa drugim, opcionim, karakteristikama koje transformišu film u aktivnog doprinosioca zaštiti, rastu i produktivnosti biljaka. Takve korisne karakteristike su:

  TERMIČKI EFEKAT Kritis folija AD + AF 150mic/180mic

  PLASTIKA KRITIS  nudi specijalne termičke filmove, koji sadrže kombinaciju EVA i infracrvenih aditiva vešto strukturiranih u slojevima folija, koji apsorbuju infracrveno zračenje i smanjuju gubitke toplote tokom noći.

  Prednosti termičkih filmova su:

  • 1.Zaštita od mraza i niske temperature
  • 2.Lakši pad temperature i sveukupno više noćne temperature
  • 3.Smanjena potrošnja energije za grejanje
  • 4.Veći prinos useva
  • 5.Ranija berba
  • 6.Bolji kvalitet useva

  DIFUZIJA SVETLOSTI

  Svetlost od sunca koja prolazi kroz film staklenika i ulazi u staklenik deli se na direktnu i difuznu. Difuzija svetlosti uzrokuje da film izgleda zamagljeno ljudskom oku – međutim, to ne znači da je film manje providan. PAR (fotosintetičko aktivno zračenje) koje biljke primaju je praktično isti.

  Danas je opšte prihvaćeno da difuzno svetlo pozitivno utiče na rast biljaka, posebno kod prolećnih i letnjih useva i u područjima sa jakom sunčevom svetlošću. Difuzija svetlosti smanjuje senke, obezbeđuje ravnomerniju distribuciju svetlosti u stakleniku tako da dopire i do nižih delova biljaka, sprečava opekotine i pruža umeren efekat hlađenja.

  PLASTIKA KRITIS ima znanje i iskustvo i proizvodi filmove sa manje ili više difuzije, u skladu sa specifičnim zahtevima svake oblasti i useva:

  – Kristalno čisti filmovi (maksimalno direktno svetlo)

  – Filmovi sa srednjom difuzijom (35-50%) Filmovi sa veoma visokom difuzijom (60-75%)

  – Izbor najprikladnijeg nivoa difuzije zavisi od klime područja, useva i sezone(a) uzgoja.

  Stručnjaci PLASTIKA KRITIS su na raspolaganju našim kupcima da konsultuju najpogodniji nivo za svaki pojedinačni slučaj.

  ANTIKAPAJUĆI EFEKAT

  Kapljice koje se formiraju na unutrašnjoj površini folija staklenika usled kondenzacije vode imaju negativne posledice na kvalitet i rast biljaka, jer smanjuju propustljivost svetlosti za 15-30% i povećavaju učestalost određenih bolesti.

  PLASTIKA KRITIS proizvodi folije protiv kapanja koje sadrže posebne aditive koji eliminišu kapljice i umesto toga formiraju neprekidni tanak sloj vode koji teče niz strane.

  Kritis folija AD + AF 150mic/180mic protiv kapanja, kada se pravilno koriste, nude sledeće prednosti:

  – Više svetla u stakleniku

   -Veći prinos useva

  – Ranija berba

  – Bolji kvalitet useva, veća komercijalna vrednost

  – Manje bolesti

  – Smanjena potreba za pesticidima

  Važna napomena: Folije protiv kapanja se uglavnom preporučuju za dobro provetrene i/ili zagrejane plastenike, sa odgovarajućim nagibom krova. Efekat protiv kapanja traje do 2 godine, jer aditivi funkcionišu tako što migriraju na površinu filma i polako se ispiru vodom. Pod određenim okolnostima dolazi do stvaranja magle (magle) u plastenicima prekrivenim folijama protiv kapanja. Takva magla se obično javlja pri zalasku sunca i svitanju i nije poželjna jer može oštetiti biljke. Veoma je preporučljivo da se staklenik odmah provetri i/ili zagreje da bi se uklonila ova magla. Zbog složenog mehanizma delovanja i raznovrsnosti parametara koji utiču na njegovu funkciju, PLASTIKA KRITIS ne daje garanciju niti preuzima bilo kakvu odgovornost za delotvornost i trajanje efekta protiv kapanja.

  EFEKAT PROTIV MAGLE

  Kako bi omogućila upotrebu Kritis folija AD + AF 150mic/180mic protiv kapanja, uz sve njihove prednosti, bez straha od magle koja se ponekad stvara tokom zalaska sunca i svitanja u staklenicima prekrivenim takvim folijama, PLASTIKA KRITIS je razvila folije protiv kapanja sa posebnim anti-kapanjem. funkcija magle koja smanjuje stvaranje magle.

  Napomena: Zbog složenog mehanizma delovanja i raznovrsnosti parametara koji utiču na njegove performanse, PLASTIKA KRITIS ne daje garanciju niti preuzima bilo kakvu odgovornost za efikasnost i trajanje efekta protiv magle.

  EFEKTI HLAĐENJA

  U mnogim delovima sveta raste potreba za folijama koje smanjuju prekomernu toplotu tokom dana i održavaju hladnije okruženje u stakleniku. Naročito u „tropima“, u predelima sa jakim sunčevim zracima i toplim vremenom, kao i u rasadnicima i za ukrasno bilje koje voli senku, „efekat hlađenja“ postaje sve veći zahtev.

  PLASTIKA KRITIS nudi posebne vrste filmova, koji reflektuju i/ili apsorbuju blisko infracrveno (NIR) zračenje, deo sunčevog spektra koji je beskorisan za rast biljaka, ali nosi najveći deo toplote koja ulazi u staklenik, čime se smanjuje toplota u stakleniku tokom dana. Pokazalo se da što je viša spoljna temperatura, to je veće smanjenje temperature postignuto sa filmovima za hlađenje. Asortiman PLASTIKA KRITIS filmova za „hlađenje“ uključuje: Naš specijalni „srebrni“ film sa dvostrukim efektom koji sadrži sitne aluminijumske čestice koje reflektuju NIR zračenje, nudeći hlađenje tokom toplih dana i bolje zadržavanje toplote tokom hladnih noći. Posebno se preporučuje za paprike i za zemlje sa tropskom klimom Filmovi „selektivne interferencije“ sa pigmentima na bazi bisera Filmovi sa veoma visokom difuzijom Napomena: posle hladnih zimskih noći, porast temperature ujutru može biti malo sporiji pod „hlađenim“ filmovima nego pod konvencionalnim PE folijam.

  Efekat kontrole bolesti

  PLASTIKA KRITIS je razvila niz specijalnih filmova za kontrolu bolesti, koji efikasno doprinose „Integrisanom upravljanju štetočinama“ i pomažu u smanjenju upotrebe pesticida.

  Važna vrsta folija za suzbijanje bolesti i insekata su folije za „UV-blokiranje“, koje apsorbuju UV zračenje do 380 nm, čime se postižu: Smanjenje populacije bele mušice, tripsa, rudara, lisnih uši i drugih insekata u plastenicima, a samim tim i smanjenje virusa koje ovi insekti prenose. Kontrola širenja određenih bolesti (kao što je botritis), smanjenjem sporulacije relevantnih patogenih gljiva. Smanjenje „crnjenja“ latica crvene ruže, čime se povećava njihova komercijalna vrednost.

  Napomena: Filmove koji blokiraju UV zračenje treba koristiti nakon prethodnog testiranja kada se bumbari koriste kao oprašivači ili kada se uzgajaju patlidžani ili drugo ljubičasto cveće ili useve. Brojni drugi parametri, kao što su temperatura i vlažnost, podstiču razvoj bolesti. Plastična folija sama po sebi ne može da kontroliše bolesti, ali može doprineti njihovoj kontroli, kada se koristi u kombinaciji sa drugim odgovarajućim metodama.

  FOTOSELEKTIVNI EFEKAT

  PLASTIKA KRITIS nudi niz specijalnih filmova koji sadrže odabrane aditive i pigmente za modifikovanje svetlosnog spektra koji ulazi u staklenik, menjajući na taj način ponašanje biljaka (fotosinteza i fotomorfogeneza). Korišćenjem ovakvih filmova moguće je povećati prinos, podstaći ili usporiti rast i izazvati izduživanje ili smanjenje stabljika.

  ŽIVOTNI VEK

  Vek trajanja folije zavisi od kvaliteta i tehničkih karakteristika filma i od uslova korišćenja (površina, tip staklenika, postavljanje, upotreba agrohemikalija).

  PLASTIKA KRITIS-ov asortiman folija za staklenike obuhvata proizvode sa životnim vekom do 5 sezona, koji sadrže specijalne kombinacije UV-stabilizatora i antioksidanata koji ih štite od štetnog dejstva UV svetlosti i toplote na veoma duge periode. Svi koncentrati aditiva se proizvode u kompaniji, kako bi se osigurala apsolutna doslednost u kvalitetu.

  Formulacije UV stabilizatora su zasnovane na 45-godišnjem iskustvu i znanju kompanije u ovoj oblasti, zbog čega je poznato da KRITIFIL® folije za staklenike uvek traju duže nego što je propisano. Danas, najozbiljnija pretnja za životni vek filma staklenika je upotreba agrohemikalija, uglavnom onih koje sadrže sumpor i hlor. Ove hemijske supstance su kisele prirode; oni prožimaju film i stupaju u interakciju sa UV-stabilizatorima tako ih deaktiviraju i blokiraju njihovu aktivnost, ostavljajući film nezaštićenim od UV zračenja. Hlor je još štetniji jer napada čak i polimerne lance i razlaže ih! Štetno dejstvo agrohemikalija je izraženije u toplim područjima/periodima i kada su plastenici ograničene ventilacije. PLASTIKA KRITIS je razvila specijalne formulacije sa UV-stabilizatorima koji su otporni na agrohemikalije i mogu zaštititi film čak i pod uslovima prekomerne upotrebe takvih proizvoda. Izvan tradicionalnih rešenja stabilizatora za kvašenje nikla koji je inertan prema sumporu i NOR-u ili drugim specifičnim HALS-ima (ometanim stabilizatorima amina) i njihovih kombinacija sa UV-apsorberima koji mogu da izdrže napad kiselih hemikalija do određenog nivoa, PLASTIKA KRITIS je nedavno predstavio svoje SULFUR-SAFE filmove koji su potpuno bezbedni protiv sumpora, a istovremeno su bezbojni i pogodni za pčele.

  VRHUNSKA SNAGA

  Iskustvo PLASTIKA KRITIS i pažljiv odabir sirovina, uslova obrade i postupaka kontrole kvaliteta obezbeđuju filmovima odličnu mehaničku čvrstoću.

  PLASTIKA KRITIS je predstavila novu generaciju super čvrstih folija koristeći posebne polimere visoke čvrstoće. Ove folije nude dodatnu sigurnost u oblastima sa veoma jakim vetrovima, ili značajnu ekonomičnost jer se mogu proizvoditi na nižoj debljini od običnih filmova uz zadržavanje iste ili još veće čvrstoće.

  https://www.youtube.com/watch?v=hUTJ7gopk5w

  PRENOS SVETLOSTI

  Visoka transmisija svetlosti je apsolutno neophodna za rast biljaka. Iskustvo u proizvodnji, kvalitet opreme i izbor materijala, osiguravaju da PLASTIKA KRITIS folije imaju maksimalnu propustljivost svetlosti. Za područja sa ozbiljnim problemom sa prašinom ili česticama ugljenika od industrijskog zagađenja u vazduhu, PLASTIKA KRITIS nudi folije sa svojstvima protiv prašine

  UV FOLIJE

  Zračenje ispod 400 nm naziva se ultraljubičasto (UV). On je nevidljiv ljudskom oku i biljke ga ne koriste za fotosintezu, ali je važan za fotomorfogenezu i za bojenje određenih plodova i cveća zbog svog uticaja na stvaranje antocijana. Posebno je neophodan za crvene salate i neke sorte ruža koje zahtevaju intenzivnu UV svetlost da bi razvile svoju karakterističnu boju. PLASTIKA KRITIS nudi “UV-Open” filmove koji omogućavaju da puni spektar UV-A i UV-B zračenja uđe u staklenik.

  Kritfil tj.Kritis folije za plastenike su od početka našeg sugerisanja korisnicima postala najprodavanija plastenička folija kod nas.

  I sa Kritis folijama Unijaplast ostvaruje jedan od svojih prioriteta a to je kvalitetna i dugotrajna upotreba kupljenog artikla.

  Dodatne informacije

  ŠIRINA/DEBLJINA:

  8m/150mic, 10m/150mic, 12m/150mic, 13m/150mic, 14/180mic

  Ime
  E-pošta
  Telefon
  Enquiry

  Možda će vam se svideti …