PPR CEVI I FITINZI

Peštan PPR Fluidtherm cevi i fiting predstavljaju moderan, pouzdan, dugotrajan i u svakom smislu efikasan način transporta fluida pod pritiskom kako u domaćinstvu, tako i u industrijskoj primeni.
Proizvodimo kako standardne cevi, tako i cevi sa srednjim slojem od specijalne mešavine PPR sa staklenim vlaknima ili cevi sa srednjim slojem od aluminijuma namenjene povišenim ili sniženim temperaturama eksploatacije.
Zahvaljući vrhunskim upotrebljenim materijalima, naprednim karakteristikama celokupnog sistema, varenim spojevima bez mogućnosti curenja i vrhunskoj hemijskoj otpornosti ovog sistema, ovaj sistem je već godinama prvi izbor naših korisnika.

PROIZVODI

PROGRAM

Fluidtherm cevi i fiting imamo u ponudi u prečnicima od Ø16mm do Ø 160 mm.  Cevi se proizvode u  klasama SDR 6, SDR 7.4, SDR 9, SDR 11 odnosno sa različitim debljinama zida u zavisnosti od namene i željene otpornosti na unutrašnji pritisak i temperaturu fluida.

U stanju smo da ponudimo kompletan program brizganog fitinga za sve prečnike do Ø 110 mm, a za prečnike veće od toga Peštan koristi metod sučeonog varenja. U mogućnosti je da se izradi i specijalne, vanstandardne komade.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Peštan Fluidtherm sistem namenjen je transportu fluida pod pritiskom, a može biti primenjen i na vakuumskim instalacijama. Sistem je projektovan u skladu sa Srpskim standardom – Evropskom normom SRPS/EN 15874. Osnovna namena mu je transport vode i vazduha pod pritiskom. Zahvaljujući izvanrednoj hemijskoj otpornosti može se koristiti i pri transportu mnogih hemikalija, međutim, u takvim slučajevima, radi izbegavanja grešaka, neophodno je konsultovati našu tehničku podršku.

Sistem je moguće koristiti i na klimatizacionim instalacijama tako da isti cevovod služi za transport toplog fluida zimi, odnosno hladnog fluida leti. Na svim instalacijama neophodno je uzeti u obzir temperaturne dilatacije i predvideti dilatacione spojeve prema potrebi. Cevi sa slojem od mešavine PPR-a i staklenih vlakana imaju 4 puta manje temperaturne dilatacije od standardnih cevi i značajno olakšavaju projektovanje i ugradnju cevovoda.
PPR sistemi su veoma pogodni za prefabrikaciju kompleksnih sklopova, odnosno moguće je u radionici napraviti kompletne sklopove prema projektu i onda na licu mesta obaviti samo konačnu ugradnju. Ovakav pristup značajno skraćuje vreme potrebno za ugradnju sistema na objektu.