Pumpa PK 80 0.70Kw PEDROLLO

  20,880.00 рсд

  Pumpa PK 80 0.70Kw PEDROLLO ima sledeće performanse:

  • Q MAX ( h/l ) – 3000
  • H max ( m ) – 66
  • Snaga kW – 0,70
  • Ulaz/ Izlaz – 1″-1″

   

  Tehničke karakteristike:

  • Vrsta tečnosti: Čista voda
  • Upotreba: domaća
  • Primene: sistemi vodosnabdevanja, sistemi pod pritiskom, pumpe za navodnjavanje
  • Tipologija: površina
  • Opseg performansi: Protok do 90 l/min (5,4 m³/h) Nagib do 100 m
  • Ograničenje aplikacije: Temperatura tečnosti od -10 °C do +60 °C
  • Temperatura okoline do +40 °C (+50 °C za PK 60)
  • Manometrijsko usisno podizanje do 8 m
  • Maks. radni pritisak: – 6 bara za PK 60

  Opis

  Pumpa PK 80 0.70Kw PEDROLLO je pogodna za upotrebu sa čistom vodom. Koja ne sadrži abrazivne čestice i tečnosti koje nisu hemijski agresivne prema materijalima od kojih je pumpa napravljena. Pumpa PK 80 0.70Kw PEDROLLO treba da bude instalirana u zatvorenom okruženju ili barem zaštićena od loših vremenskih uslova.

  Periferne pumpe, koje se takođe nazivaju regenerativne pumpe, su centrifugalne pumpe. Čije radno kolo rotira u uglavnom koncentričnom kanalu kućišta sa ulaznim i izlaznim otvorom. Kako tečnost kojom se rukuje više puta cirkuliše između radnog kola i kanala kućišta, energija koja se prenosi na njega je veoma visoka.

  Ukupno se tečnost kreće duž obima od ulaza do izlaza kućišta sa povećanjem pritiska. Skidač postavljen između izlaza i ulaza sprečava hidraulički kratki spoj između strane visokog pritiska i strane niskog pritiska kanala kućišta.

  Zbog velikog povećanja energije, periferne pumpe mogu biti relativno male veličine. Često su dizajnirane kao blisko spojene pumpe.

  Koeficijenti napona, ili koeficijenti pritiska, perifernih pumpi su veći od onih kod pumpi sa bočnim kanalom. Njihove karakteristične krive su strmije. Ulazna snaga pumpe perifernih pumpi opada sa povećanjem protoka.

  Periferne pumpe sa nekoliko lopatica raspoređenih na različitim nivoima prečnika radnog kola se smatraju višestepenim pumpama.Za niske brzine protoka periferne pumpe se delimično mogu koristiti za iste primene kao i zupčaste pumpe visokog pritiska.

  Još jedna karakteristika perifernih pumpi je da, za razliku od drugih centrifugalnih pumpi, mogu da transportuju fluide sa relativno visokim sadržajem gasa.Čak i ozbiljno formiranje mehurića pare neće dovesti do prekida protoka ili imati veliki uticaj na nesmetan rad pumpe.

  Efikasnost perifernih pumpi je niža od one radijalnih pumpi. Pogodne su za pumpanje nezagađenih tečnosti, npr. kao napojne pumpe za kotlove za male kotlove,za povišenje pritiska, pranje automobila,hemijsku industriju i za sve primene u kojima se niske brzine protoka moraju pumpati pod visokim pritiskom.

   

  Ime
  E-pošta
  Telefon
  Enquiry

  Možda će vam se svideti …