Od dana osnivanja Unijaplast AGN DOO je postao prepoznatljiv u Novom Sad-u pa i šire po raznovrsnoj ponudi buradi.Ono što bi smo izdvojili da 20-set godina burad koja su u našoj ponudi se izdvajaju po kvalitetu materijala utrošenog u proizvodnji istih.Sam kvalitet materijala omogućava da su burad iz naše ponude bezbedna za ljudsku upotrebu tj.za odlaganje tečnih,gustih i drugih oblika prehrambenih namirnica.