Građevinska ambalaža je napravljena od polietilena (PE) visoke gustine koji garantuje odlicne osobine na izrazito niskim i jako visokim temperaturama.

Polietilen (PE), lagana, svestrana sintetička smola napravljena polimerizacijom etilena. Polietilen je član važne porodice poliolefinskih smola. To je plastika koja se najčešće koristi na svetu. Od koje se prave proizvodi u rasponu od prozirnog omotača za hranu i torbi za kupovinu do flaša za deterdžent i rezervoara za gorivo u automobilima. Takođe se može iseći ili ispredati u sintetička vlakna ili modifikovati da poprimi elastična svojstva gume.

Etilen (C2H4) je gasoviti ugljovodonik koji se obično proizvodi krekingom etana. Koji je zauzvrat glavni sastojak prirodnog gasa ili se može destilovati iz nafte. Molekuli etilena su u suštini sastavljeni od dve metilenske jedinice (CH2) koje su međusobno povezane dvostrukom vezom između atoma ugljenika.  Struktura predstavljena formulom CH2=CH2.Pod uticajem katalizatora polimerizacije. Dvostruka veza se može prekinuti i rezultujuća dodatna jednostruka veza se koristi za povezivanje sa atomom ugljenika u drugom molekulu etilena.

Ova jednostavna struktura, ponovljena hiljadama puta u jednom molekulu. Ključ je za svojstva polietilena.Dugi, lančani molekuli, u kojima su atomi vodonika povezani sa ugljeničnom kičmom. Mogu se proizvesti u linearnim ili razgranatim oblicima.Razgranate verzije su poznate kao polietilen niske gustine (LDPE) ili linearni polietilen niske gustine (LLDPE); linearne verzije su poznate kao polietilen visoke gustine (HDPE) i polietilen ultravisoke molekularne težine (UHMVPE).

Osnovni sastav polietilena može se modifikovati uključivanjem drugih elemenata ili hemijskih grupa, kao u slučaju hlorisanog i hlorosulfoniranog polietilena.Pored toga, etilen se može kopolimerizovati sa drugim monomerima kao što su vinil acetat ili propilen da bi se proizveo određeni broj kopolimera etilena.

Građevinska ambalaža je neverovatne čvrstine i gustine i kao takva otporna je na lom i pucanje. Građevinska ambalaža iz prodajne ponude Unijaplast-a je veoma visoke otpornosti na promene vremena.