Korugovane drenažne cevi O.D HDPE

255.00 рсд745.00 рсд

Drugi prečnici su dostupni na zahtev putem upita na mail unijaplast@unijaplast.com.

Napomena:SEČE SE NA 5M

 

Opis

Višak vode u tlu može izazvati ozbiljne probleme na zemljištu i objektima sve do njihovog potpunog uništenja u klizištima i to u vrlo kratkom vremenskom periodu. Zbog toga je pravilno odvodnjavanje terena izuzetno važno uzeti u obzir prilikom projektovanja i pripreme terena za gradnju. Imajući u vidu potrebu za drenažom viška vode iz tla, Unijaplast je poodavno u svoj prodajni program uvrstio i korugovane drenažne polietilenske cevi za odvod viška vode iz tla velikog raspona prečnika, u skladu sa standardom DIN 4262/1. Ove cevi su zahvaljujući svom velikom hidrauličnom kapacitetu i velikom rasponu prečnika u ponudi u potpunosti u stanju da odgovore na bilo koji zahtev i da pouzdano i dugoročno obezbede drenažu terena.

Polietilenske drenažne korugovane cevi namenjene su za izgradnju gravitacionih cevovoda namenjenih odvodu viška vode iz tla. Cevi su perforirane u skladu sa standardom DIN 4262/1. U skladu sa ovim standardom ukupna površina proreza za prijem vode veća je od 50 cm²/m, te cevi mogu biti potpuno perforirane po obimu ili 2/3 perforirane. Prorezi se nalaze između rebara cevi, simetrično po obimu celom dužinom cevi, što omogućava neometan pristup vode do proreza. Prilikom izgradnje drenažnih cevovoda preporučujemo da se cev, osim u kameni filterski sloj, postavi u dodatni zaštitni filterski sloj od geotekstila radi sprečavanja ispiranja tla i eventualnog blokiranja otvora na cevi nečistoćama i samim tim i smanjenja efikasnosti cevovoda.

Dodatne informacije

PREČNICI (SPOLJNI):

Ø O.D 75, Ø O.D 110, Ø O.D 125, Ø O.D 165, Ø O.D 200, Ø O.D 250, Ø O.D 315, Ø O.D 400, Ø O.D 500

Ime
E-pošta
Telefon
Enquiry