• Kućna kanalizacija

    Kućna kanalizacija (14)

    Kućna kanalizacija cevi PVC Peštan , zajedno sa odgovarajućim spojnicama iz Peštan HTPP programa. Predviđene su za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda u sistemima visokogradnje. Veoma lako se postavljaju. Spajaju se međusobno spojnim elementima, pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. Ovaj tip cevi izrađen je od veoma lakog materijala, pa je samim tim transport i rukovanje ovim…