Motalice za baštenska creva su izrađene od metala i ABS ili akrilonitril butadien stiren je uobičajen termoplastični polimer materijala. Koji se obično koristi za aplikacije za brizganje. Ova inženjerska plastika je popularna zbog niske proizvodne cene i lakoće sa kojom proizvođači plastike obrađuju materijal. Još bolje, njegove prirodne prednosti pristupačnosti i obradivosti ne ometaju željena svojstva ABS materijala. Upotrebom materijala ABS i metala motalica za baštenska creva ima sledeće prednosti:

  • Otpornost na udar
  • Strukturna čvrstoća i krutost
  • Hemijska otpornost
  • Odlične performanse na visokim i niskim temperaturama
  • Odlična svojstva električne izolacije

Bradas kao proizvođač korišćenjem ABS sirovine u svojoj proizvodnji dobija visokokvalitetne proizvode. Ovakvim pristupom prozvodnji kupac dobija proizvod kakav zaslužuje i očekuje.

Polimerizacijom stirena i akrilonitrila u prisustvu polibutadiena, hemijski „lanci“ se međusobno privlače i vezuju kako bi ABS postao jači. Navedena hemijska veza doprinosi neverovatnoj čvrstini i otpornosti svih proizvoda iz baštenskog asortimana. Ova kombinacija materijala i plastike obezbeđuje ABS-u superiornu tvrdoću samim tim i motalica dobija tu tvrdoću. Motalica koja je proizvedena od navedene sirovine ima velik sjaj, žilavost i otpornost, veću od čistog polistirena.

Širok spektar ABS-ovog učešća u uobičajenim proizvodima i aplikacijama koje pomažu svakodnevnom životu je zapanjujući. Evo malog izbora dobro poznatih proizvoda i aplikacija koje se oslanjaju na kvalitetan materijal: LEGO kocke, mali kuhinjski aparati, poklopci za tastature, automobilske komponente, zaštitna pokrivala za glavu i muzički instrumenti. Samo da pomenemo samo neke! Sada je jasno zašto Bradas u svojoj proizvodnji koristi ovu sirovinu.Motalice su napravljene od metala i ABS-a ulazi u red visoko kvalitetnih proizvoda od ovog materijala.

Motalice za baštenska creva su baštenski artikal u prodajnoj ponudi Unijaplast-a. Osluškujući želje naših kupaca uvrstili smo u ponudu i motalice od ABS-a i metala. Konekcija ovihmotalica za creva je moguća sa svim baštenskim fitinzima iz prodajne ponude baštenskog asortimana Unijaplast-a.